11
  
burreli    

Fjala e Mirëseardhjes
 

kryetarja_small
Adelina FARRICI
Kryetare e Bashkisë Burrel
Unë kryetarja e Bashkisë ndjehem e vlerësuar dhe e privilegjuar për besimin e dhënë nga ana juaj. Ky besim shton përgjegjësinë dhe obligimin tim për t’i shërbyer qytetit dhe bashkëqytetarëve të mi..

Qëndroni në kontakt
 

 

Çështje të tjera me interes
 

Informacion mbi punen e kryer nga Bashkia Burrel gjate vitit 2014 dhe paraqitja e Projekt-Buxhetit te vitit 2015
Nenshkruhet kontrata per projektin "Ngritja e sherbimeve sociale, shendetesore, ndertimi dhe pershtatja e hapesirave te banimit per komunitetin egjiptian, rom dhe familjeve te margjinalizuara ne Qytetin e Burrelit".

Lidhje të Shpejta

Mbeshtetur

    Kjo faqe është financuar nga Zyra e Bashkëpunimit Zvicerian në Shqipëri (A-SCO) dhe Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal nëpërmjet Projektit "Pjesëmarrja qytetare, barazia gjinore dhe qeverisja lokale". swiss rcdc

Bashkia

Shërbimet

Kërkesa
Ankesa
Pjesëmarrja elektronike

Adresa

Adresa: Sheshi "AHMET ZOGU" BURREL,
Web: www.bashkiaburrel.gov.al
Tel/fax: 00355217 2 2421;
E-mail: bashkiaburrel@gmail.com
© Copyright Bashkia Burrel 2014. Të gjitha të drejtat e rezervuara.